Włoch, W. (2019) „Emotywizm jako metaetyczny fundament pozytywizmu prawnego w ujęciu czystej teorii prawa Hansa Kelsena”, Studia z Historii Filozofii, 10(2), s. 123–141. doi: 10.12775/szhf.2019.019.