Kuliniak, R. (2019) „Czy Kazimierz Twardowski zajmował się filozofią Immanuela Kanta?”, Studia z Historii Filozofii, 10(2), s. 91–110. doi: 10.12775/szhf.2019.017.