Paley, W. (2019) „Teologia naturalna – fragmenty”, Studia z Historii Filozofii, 10(2), s. 49–59. doi: 10.12775/szhf.2019.015.