Godardt, A. (2013) „Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424 (rec. Alina Godardt)”, Studia z Historii Filozofii, 4(3), s. 181–183. doi: 10.12775/szhf.2013.041.