Kąkol, T. (2013) „W kwestii nieśmiertelności duszy w «Etyce w porządku geometrycznym dowiedzionej» B. Spinozy”, Studia z Historii Filozofii, 4(3), s. 145–157. doi: 10.12775/szhf.2013.039.