Żelazna, J. (2019) „Gottfrieda Wilhelma Leibniza Uwagi krytyczne o Spinozie. Kwestia «duszy»”, Studia z Historii Filozofii, 10(1), s. 213–232. doi: 10.12775/szhf.2019.012.