Nowacka, M. (2019) „Johna Locke’a rozumienie autonomii osoby ludzkiej jako źródło współczesnej koncepcji autonomii pacjenta”, Studia z Historii Filozofii, 10(1), s. 123–139. doi: 10.12775/szhf.2019.008.