van Schurman, A. M. (2019) „Problem praktyczny: Czy chrześcijańskiej kobiecie przystoi zamiłowanie do studiowania nauk? (przekład i opracowanie Joanna Usakiewicz)”, Studia z Historii Filozofii, 10(1), s. 17–38. doi: 10.12775/szhf.2019.003.