Mendeluk, P. (2018) „Trzy koncepcje zła w myśli filozoficznej oraz religijnej”, Studia z Historii Filozofii, 9(4), s. 217–235. doi: 10.12775/szhf.2018.059.