Berkeley, G. (2018) „Eseje z «The Guardian»: Nieśmiertelność (przekł. i oprac. Marta Łagosz i Marta Śliwa)”, Studia z Historii Filozofii, 9(4), s. 65–68. doi: 10.12775/szhf.2018.049.