Berkeley, G. (2018) „Kazanie: O życiu wiecznym (przekł. i oprac. Dariusz Kucharski i Adam Grzeliński)”, Studia z Historii Filozofii, 9(4), s. 9–19. doi: 10.12775/szhf.2018.042.