Starzyńska-Kościuszko, E. (2018) „Mirosław Żelazny, Estetyka dla kognitywistów (wykłady autorskie), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2017, ss. 178”, Studia z Historii Filozofii, 9(3), s. 229-. doi: 10.12775/szhf.2018.039.