Stegliński, T. (2018) „Gerauda de Cordemoy argumenty w sprawie zgodności filozofii Descartes’a z Pismem Świętym”, Studia z Historii Filozofii, 9(3), s. 117–136. doi: 10.12775/szhf.2018.033.