Koza, M. (2018) „Osoba i nicość. Wolność w ujęciu Jana Pawła II i Jean-Paula Sartre’a”, Studia z Historii Filozofii, 9(1), s. 96–112. doi: 10.12775/szhf.2018.007.