Żelazny, M. (2018) „Kant und Jaspers”, Studia z Historii Filozofii, 9(1), s. 45–60. doi: 10.12775/szhf.2018.004.