Fuchs, T. (2017) “Śmiertelność jako źródło cierpień. Formy neurotycznego negowania śmierci [Mortality as a Source of Suffering. Forms of Neurotic Negation of Death]”, Studies in the History of Philosophy, 8(4), pp. 19–33. doi: 10.12775/szhf.2017.039.