Berkeley, G. (2017) “Kazanie I: O nieśmiertelności [Sermon I: On Immortality]”, Studies in the History of Philosophy, 8(4), pp. 9–17. doi: 10.12775/szhf.2017.038.