Wawrzonkowski, K. P. (2020) “Od mechanicyzmu do asocjacjonizmu, czyli rozwój koncepcji wyobraźni i wyobrażeń od Hobbesa do Hume’a (lub jak sprytny adwokat ratował biedaka)”, Studies in the History of Philosophy, 4(2). doi: 10.12775/149.