Pakalski, D. (2012) „Związki ontologii Leibniza z wczesnymi poglądami Kanta”, Studia z Historii Filozofii, 3(3), s. 183–200. doi: 10.12775/szhf.2012.012.