Grzeliński, A. (2017) „Funkcja oddychania i O sztuce medycznej – dwa teksty medyczne J. Locke’a”, Studia z Historii Filozofii, 8(2), s. 191–202. doi: 10.12775/szhf.2017.023.