Wesołowska, A. (2017) „Kryzys świadomości a świadomość kryzysu”, Studia z Historii Filozofii, 8(2), s. 141–155. doi: 10.12775/szhf.2017.020.