Guja, J. (2017) „Idea alienacji religijnej – źródła i konteksty współczesne”, Studia z Historii Filozofii, 8(1), s. 113–130. doi: 10.12775/szhf.2017.009.