Grzeliński, A. (2011) „Zagadnienie czasu w filozofii George’a Berkeleya”, Studia z Historii Filozofii, 2(2), s. 191–205. doi: 10.12775/szhf.2011.013.