Głowacki, P. (2016) „Piotr Kozak, Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, ss. 286”, Studia z Historii Filozofii, 7(3), s. 203–208. doi: 10.12775/szhf.2016.052.