Kosiewicz-Wawrzonkowska, D. (2016) „Kazimierz Maliszewski, Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 183”, Studia z Historii Filozofii, 7(3), s. 186–196. doi: 10.12775/szhf.2016.050.