Michalski, R. (2016) „Kant a Rewolucja Francuska – przyczynek do teorii politycznego entuzjazmu”, Studia z Historii Filozofii, 7(3), s. 159–185. doi: 10.12775/szhf.2016.049.