Rzewuski, P. (2016) „Rządy filozofów Idea senatu w De optimo senatore Wawrzyńca Goślickiego”, Studia z Historii Filozofii, 7(3), s. 129–146. doi: 10.12775/szhf.2016.047.