Hume, D. (2016) „O partiach w Wielkiej Brytanii (przełożyli i opracowali Adam Grzeliński i Justyna Van den Abbeel)”, Studia z Historii Filozofii, 7(3), s. 9–16. doi: 10.12775/szhf.2016.039.