Gebhardt, C. (2011) “Rembrandt i Spinoza. Rozważania o dziejach stylu – odnośnie do problemu baroku (przełożyła Jolanta Żelazna)”, Studies in the History of Philosophy, 2(2), pp. 45–66. doi: 10.12775/szhf.2011.003.