Czekajewska, J. (2016) „Racjonowanie zasobów zdrowotnych ze względu na wiek pacjenta. Głos w obronie jakości życia osób starszych”, Studia z Historii Filozofii, 7(2), s. 253–270. doi: 10.12775/szhf.2016.033.