Żelazny, M. (2016) „Stosunek Salomona Majmona do filozofii Kanta (w świetle korespondencji i nowo odkrytego manuskryptu Rozmowa pomiędzy Kantem i jednym z jego uczniów)”, Studia z Historii Filozofii, 7(2), s. 121–135. doi: 10.12775/szhf.2016.027.