Marquard, O. (2016) „Trzy rozważania o filozofii i mądrości (przełożyli i opracowali Patryk Głowacki, Justyna Nowak, Roman Specht)”, Studia z Historii Filozofii, 7(2), s. 45–57. doi: 10.12775/szhf.2016.023.