Majmon, S. (2016) „Rozmowa pomiędzy Kantem i jednym z jego słuchaczy (przełożył i opracował Mirosław Żelazny)”, Studia z Historii Filozofii, 7(2), s. 29–34. doi: 10.12775/szhf.2016.021.