Kant, I. i Majmon, S. (2016) „Korespondencja (przełożyli i opracowali Marta Szymańska-Lewoszewska i Mirosław Żelazny)”, Studia z Historii Filozofii, 7(2), s. 9–28. doi: 10.12775/szhf.2016.020.