Kolasa, D. (2010) „Adam Grzeliński Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya, Toruń 2010”, Studia z Historii Filozofii, 1(1), s. 231–237. doi: 10.12775/szhf.2010.016.