Marciniak, M. (2010) „Religia jako resentyment w filozofii Fryderyka Nietzschego”, Studia z Historii Filozofii, 1(1), s. 147–159. doi: 10.12775/szhf.2010.010.