Kolasa, D. (2010) „Sytuacje możliwe a sytuacje graniczne w filozofii Jaspersa”, Studia z Historii Filozofii, 1(1), s. 135–145. doi: 10.12775/szhf.2010.009.