Markiewka, Tomasz. 2013. “Steven Lukes, Liberałowie I Kanibale. O Konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, Ss. 256”. Studies in the History of Philosophy 4 (2):199-202. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.027.