Żukowski, Bartosz. 2013. “Realitas formalis/Realitas Obiectiva. The Paradox of Descartes’ Representationism”. Studies in the History of Philosophy 4 (2):125-36. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.022.