Wawrzonkowski, Krzysztof. 2013. „Od Mechanicyzmu Do Asocjacjonizmu, Czyli rozwój Koncepcji Wyobraźni I wyobrażeń Od Hobbesa Do Hume’a”. Studia Z Historii Filozofii 4 (2):57-78. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.019.