Chodani, Jan Kanty Kalist. 2013. “Rzut Oka Na Celne Zasady Nauki obyczajów Od Wieku Arystotelesa Aż Do Kanta Przez Chrystiana Garwe [część IV] (opracowała Marta Agata Chojnacka)”. Studies in the History of Philosophy 4 (2):35-48. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.017.