Schiller, Fryderyk. 2013. “Przyczynek Do Kwestii Pierwszego Ludzkiego społeczeństwa według Nici Przewodniej Mojżeszowego Dokumentu (przełożył Tomasz Kupś)”. Studies in the History of Philosophy 4 (2):19-34. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.016.