Wesołowska, Agnieszka. 2015. „Aksjologiczność Sfery Egotycznej W ujęciu Tischnera”. Studia Z Historii Filozofii 6 (3):109-26. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.034.