Horst, Falk, Konstantin Verykios, i Lech Zieliński. 2015. „Obserwacja rzeczywistości a Tworzenie Teorii W myśli Panajotisa Kondylisa”. Studia Z Historii Filozofii 6 (3):79-92. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.032.