Leibniz, Gotfryd Wilhelm. 2015. „List Do Thomasiusa Z Lutego 1666 (przełożył Tomasz Gliński)”. Studia Z Historii Filozofii 6 (3):17-19. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.026.