Kant, Immanuel. 2015. „Korespondencja (wybór): List Do Ludwiga Borowskiego (między 2 a 22 Marca 1790) (przełożył Mirosław Żelazny)”. Studia Z Historii Filozofii 6 (3):13-15. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.025.