Kant, Immanuel. 2013. „Opus Postumum (przełożył Mirosław Żelazny)”. Studia Z Historii Filozofii 4 (1):9-34. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.001.