Musioł, Anna. 2015. „Mścisława Wartenberga wykładnia Metafizyki W Perspektywie Filozofii Immanuela Kanta”. Studia Z Historii Filozofii 5 (4):205-25. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.049.