Santayana, George, Adam Grzeliński, Rafał Andrzej Michalski, i Alicja Pietras. 2023. „Wolność”. Studia Z Historii Filozofii 14 (3):147-66. https://doi.org/10.12775/szhf.2023.025.