Szyrwińska, Anna. 2014. „Z Badań Nad Filozofią Kanta W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: Hersz Bad O Teorii Kanta-Laplace’a”. Studia Z Historii Filozofii 5 (3):145-61. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.035.